Bouwadvies .

Dienstverlening in het bouwproces

Onzedienstverlening

Onze dienstverleningin het bouwproces

Onze bedrijfsfilosofie is het uitgangspunt dat wij onze klant als het ware aan de hand mee willen nemen door het bouwproces, en daarom op elk terrein een bijdrage willen leveren. Het grootste deel van de werkzaamheden voeren wij zelf uit, maar als het nodig is weten we ook precies met welke specialisten we moeten samenwerken. Waar moet u aan denken bij onze dienstverlening:

  • Voor uw nieuwbouw kunnen we alle benodigde disciplines verzorgen, van ontwerp tot detailtekening, omgevingsvergunning met bijbehorende bouwtekeningen, constructieberekening, EPC berekening, daglicht- en ventilatieberekening, en van aannemersselectie tot bouwtoezicht en projectbegeleiding in de uitvoering, kortom: u wordt volledig ontzorgt.
  • Wanneer u wilt verbouwen of herbestemmen komen deze disciplines ook vaak aan bod, maar toch is dit weer een specialistisch gebied, waar wij ook goed in thuis zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verduurzaming van bestaande woningen of bedrijfsgebouwen, met bijbehorend energiebesparingsadvies en energielabel.
  • Als u een bestaand pand aankoopt of verkoopt, is het goed om ons mee te laten kijken. Door ons een bouwkundige keuring, een energiebesparingsadvies, een energielabel en een onderhoudsplan te laten maken weet u of uw koper vanaf het begin wat er speelt. Dat kan veel onzekerheid wegnemen.

Ook het beheer van een bestaand pand kunt u aan ons overlaten. Of het om een zorggebouw, appartementencomplex of bedrijfspand gaat, u kunt bij ons terecht voor bijvoorbeeld een vergunning brandveilig gebruik, Meerjaren Onderhoud Plan, coördinatie onderhoud, klachtafhandeling maar ook voor totaalontzorging.

begeleiding bij oplevering

Begeleiding bij opleveringvan nieuwbouw

Wanneer uw woning of bedrijfspand helemaal nieuw opgeleverd wordt, zij wij uw steun in de rug. Door de oplevering van uw woning of bedrijfspand door HAS vastgoedadvies te laten begeleiden, bespaart u uzelf vervelende discussies en twijfel, zodat u een goed gevoel heeft over uw nieuwe aanwinst. Wij kijken met onze bouwkundige ogen, en zijn onafhankelijk.
Als kantoor hebben wij een noodtelefoon voor spoedgevallen. Mocht er buiten kantoortijden klachten zijn die niet kunnen wachten tot de volgende dag, kunnen wij een monteur inschakelen om de oorzaak te achterhalen en te herstellen.

Bouwtechnischekeuring

Bouwtechnischekeuring

De gemiddelde koper van een woning of bedrijfspand is een leek, en heeft vaak geen idee waar hij of zij op moet letten. Daarom is het verstandig om een professional op een zakelijke manier naar uw nieuwe aanwinst te laten kijken. Wij voeren een bouwtechnische keuring uit volgens de NEN 2767, zodat een eenduidig en objectief oordeel wordt gevormd over de toestand van het pand. Meestal zien wij aan de buitenkant meer dan u voor mogelijk houdt. Op een systematische manier bekijken wij het hele pand, van dak tot fundering, van riolering tot wandcontactdoos. De meeste informatie krijgt de klant wanneer deze tijdens de keuring zelf meeloopt. Alle vragen kunnen gesteld worden aan onze bouwkundige.

Na afloop van de keuring ontvangt de klant van ons een rapportage waarin wij op een heldere manier de technische staat van alle onderdelen, alle gebreken, maar ook het onderhoud voor het komende jaar vermelden, met een indicatie van de kosten. Ook de mogelijkheden en kosten voor verbouwplannen aan het pand kunnen wij vaak redelijk inschatten, zodat een goed totaalbeeld kan worden afgegeven. 

Wij leveren bij elke keuring desgewenst een NHG keuringsrapport bij. Deze is wat minder uitgebreid, maar voldoet wel aan de standaard die NHG stelt als u Nationale Hyptheek Garantie nodig heeft.

Bouwkosten

Bouwkostenin beeld

HAS Vastgoedadvies zorgt ervoor dat u inzicht krijgt in de kostprijs van uw project. Wij kunnen een compleet pakket verzorgen, waaronder het aanvragen van offertes, offertevergelijkingen en een overzichtelijk opgebouwde calculatie. Ook kunt u ons offertes en calculaties laten beoordelen.

bouwtechnische omschrijving

Bouwtechnische omschrijvingen bestek

Het is belangrijk om goed te omschrijven wat er verwacht wordt bij het realiseren van uw project. Wij kunnen u een compleet bestek leveren volgens de Stabu standaard. Bij wat kleinere projecten zit u echter vaak niet te wachten op een dik bestek. U wilt eenvoudig zien wat er geleverd wordt. HAS Vastgoedadvies heeft daarom een systeem ontwikkeld waarmee snel een efficiënte, nauwkeurige Technische Omschrijving gemaakt wordt van het bouwproject.

vastgoed bouwadvies

Vastgoedbeheer

Als eigenaar of bestuur van een Vereniging van Eigenaren, een school, bedrijfspand of van welk vastgoed dan ook: U wilt uw kostbare bezit goed onderhouden. Maar uw eigen activiteiten en kennis laten het niet altijd toe om dit zelf ter hand te nemen. Omdat wij weten hoe een gebouw in elkaar zit, kunnen wij als geen ander bepalen welk onderhoud uw pand nodig heeft. U kunt van ons een op maat gesneden Meerjaren Onderhoud Plan verwachten, met daaraan gekoppeld een advies voor de kostenreservering, zodat u hiervoor gericht voorzieningen kunt treffen. Ook de coördinatie van het onderhoud kunnen wij voor onze rekening nemen.

bouwkundig bij bouwadvies

Bouwkundigtekenwerk

Wanneer u een bouwtekening nodig heeft, bijvoorbeeld voor de aanvraag van een omgevingsvergunning, of een gedetailleerd matenplan, bent u bij HAS Vastgoedadvies aan het goede adres. Er zijn een aantal terreinen waarvoor u ons in kunt schakelen, bijvoorbeeld:

Tekeningen voor indienen omgevingsvergunning, werktekeningen, plafondoverzichten, kozijntekeningen, enz. Inmeetwerk en digitaliseren van bestaande gebouwen.

Maken van verkooptekeningen, zodat u als makelaar een goede verkooppresentatie kunt maken met de juiste maatvoering. Ook te verkrijgen als Floorplanner tekening voor invoegen in Funda!

Bouwbegeleiding

Bouwbegeleidingen projectmanagement

Vaak zijn er bij een bouwproject wat meer disciplines betrokken, en zijn er veel activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Heeft u projectbegeleiding nodig om overzicht en coordinatie te houden over het totale project? Wij nemen de bouwbegeleiding graag van uw over.

Het beste kunt u onze bouwmanager inschakelen vanaf het eerste idee voor uw bouwplannen. Al in de initiatieffase kunnen fundamentele beslissingen al grote gevolgen hebben voor het verdere verloop van het bouwproject. En dan zijn wij er om u te begeleiden bij die beslissingen.

  • Bouwbegeleiding = sturen van uw bouwproject, en wel op:
  • Planning van het bouwproject
  • Bewaken van de bouwkosten
  • Bewaken van de bouwtechnische en functionele kwaliteit
  • Zorgen voor een goede organisatie rond uw bouwproject (wie doet wat)

Bewaken van de informatiestroom

omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

HAS Vastgoedadvies kan u helpen met alle aanvragen voor de omgevingsvergunning voor uw bouwplan.
Behalve het bouwkundig tekenwerk kunnen wij ook alle overige benodigde bescheiden voor u verzorgen, zoals constructieberekening, EPC-berekening, ventilatieberekening, daglichtberekening, veiligheidsplan en bodemonderzoek.
Bovendien kunnen wij elk plan uitgebreid aan het Bouwbesluit toetsen, en zijn wij ook uitstekend op de hoogte hoe een bestemmingsplan in elkaar steekt.