Optie Pakketten .

U kiest, wij voeren het uit

instap

INSTAPPakket

 • Financiëel-/ administratief beheer (inclusief opstellen jaarverslag en begroting)
regulier

REGULIERPakket

 • Financiëel-/ administratief beheer (inclusief opstellen jaarverslag en begroting)
 • Algemene ledenvergadering (uitschrijven, bijwonen notuleren)
 • Contract beheer (prijs- / kwaliteit beoordelen en aanbevelingen doen)
 • Basisadvies bouwkundig en omgevingsvergunning
special

HASPakket

 • Financiëel-/ administratief beheer (inclusief opstellen jaarverslag en begroting)
 • Algemene ledenvergadering (uitschrijven, bijwonen notuleren)
 • Contract beheer (prijs- / kwaliteit beoordelen en aanbevelingen doen)
 • Basisadvies bouwkundig en -omgevingsvergunning gemeente
 • Technisch beheer (aannemen onderhoudsklachten, opdracht geven aan aannemer, coördineren en terugkoppeling)
 • Opstellen MJOP (meer jaren onderhoudsplanning)
 • HAS Special: Begeleiding start omgevingsvergunning en drie gesprekken met de gemeente
 • HAS Special: Adviseren op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en energiezuinigheid
 • HAS Special: Adviseren op het gebied waardeontwikkeling en herbestemming van het pand