VvE Diensten .

Op maat aangeboden

administratie

AdministratiefVvE Beheer

Uw Administratief VvE Beheer wordt uitgevoerd door uw persoonlijke HAS VvE Beheerder. Uw administratie wordt netjes bijgehouden en wij garanderen een actuele en inzichtelijke administratie.

financiel

FinanciëelVvE Beheer

Onder Financieel VvE Beheer garanderen wij u een actuele en inzichtelijke financiële administratie. HAS verwerkt de financiële gegevens van uw VvE in leesbare documenten, zodat dit voor iedereen begrijpelijk is.

techniek

TechnischVvE Beheer

Onder Technisch VvE Beheer valt het organiseren van dagelijks onderhoud, beheren van contracten, toezien op uitvoering en het coördineren van (planmatig) groot onderhoud. Vooral het planmatig onderhoud is een belangrijk onderdeel, omdat hier jaarlijks voor gereserveerd wordt. Hiervoor wordt veelal een meerjaren onderhoudsplan en -onderhoudsbegroting opgesteld.

VvE diensten bestuurlijk

BestuurlijkVvE Beheer

Het uitschrijven en het houden van een vergadering is een tijdrovende klus. Hiernaast neemt de beheerder in vele gevallen de rol van de voorzitter en de notulist op zich. Has VvE Beheer & Vastgoedadvies heeft de nodige expertise in huis om deze tijdrovende en complexe klus uit handen te nemen en de klus op een adequate manier uit te schrijven. Een VvE en daarmee een extern bestuurder/ beheerder zal bij het uitschrijven en het houden van een vergadering rekening moeten houden met de huidige regelgeving. Has VvE Beheer & Vastgoedadvies gebruikt als leidraad altijd de akte van splitsing en de bijbehorende modelreglement om elke genomen besluit in een vergadering op rechtsgeldige manier te nemen.